Полезно

Каква е причината да няма връзка между моя компютър и касовия апарат?

Всеки касов апарат или фискален принтер прави комуникация с компютъра посредством RS232 или USB интерфейс. Повечето модели фискални устройства имат различни видове интерфейсни кабели и различна скорост на комуникация с компютъра.
Липсата на комуникация между компютъра и фискалното устройство може да се дължи на някоя от следните причини:
- липса на физическа връзка между двете устройства
- различна скорост на фискалното устройство от скоростта на порта на компютъра
- кабел, който е предназначен за друго устройство и комуникира по различни канали
- фискалното устройство не е програмирано да работи с компютър
- хардуерен проблем във фискалното устройство или компютъра

Каква е разликата между фискален принтер и пос принтер?

Фискалният принтер е фискално устройство, което има фискална памет, в която се записват дневните продажби. Пос принтера е предназначен за използване в кухни, на барове и други места където да се информира персонала и/или клиента за текуща поръчка. ПОС принтера не може да се използва като фискално устройсто и от него не могат да се пускат касови бележки, а САМО информационни! Фискалният принтер има строго определено оформление на касовата бележка, докато ПОС принтера може да разпечата всякакъв вид бележка, в зависимост от софтуера, който се използва.

Удобство за клиенти и търговци ИНФОРМАТОР-11

Информатор 11 е информационен терминал, предназначен за проверка на цени, количество, описание или допълнителна информация за маркирана с баркод стока. Освен това устройството има и функция на калкулатор, позволяващ предварителна проверка на сметката за избраните от клиента артикули. Информатор-11 калкулатор.

Устройството дава решение на многобройните изисквания за наличие на специфична информация, за предлаганите стоки съгласно предписанията на национални и европейски нормативни документи.

Осем-инчовият цветен сензорен ... прочети